Naast wijzingen in de wetgeving zijn tijdelijke wegenwerken een veranderlijke factor die Heavy Pilots & Permits te allen tijde nauwgezet opvolgt. Al onze expertise en hulpmiddelen zoals onze speciale kaarten ten spijt, wanneer op een klassieke of gekende route wegenwerken starten, dient meteen een alternatief te worden gezocht.

De grote wegenwerken brengen wij constant in kaart en onmiddellijk analyseren we de gevolgen ervan voor eender welk type transport.

Overzicht wegenwerken op Google Maps

Heavy Pilots & Permits houdt voor zijn klanten een keurig overzicht bij van alle wegenwerken en tijdelijke obstakels die een uitzondering vormen op de gangbare routes voor uitzonderlijk transport. 

De kaart met wegenwerken is enkel toegankelijk voor klanten van Heavy Pilots & Permits. Bent u klant en heeft u nog geen paswoord, vraag er dan hier één aan.