Pilots & Permits

Heavy Pilots & Permits is een waar kenniscentrum op het vlak van bijzondere wetgeving en vergunningen voor uitzonderlijk transport. Voor elk transport langer dan 16,5 m, breder dan 2,5 m, hoger dan 4 m, of zwaarder dan 44 ton is in België een vergunning nodig, afgeleverd door de FOD Mobiliteit & Vervoer. In de ons omringende landen, en elders in Europa en in de wereld gelden dan weer net iets andere normen.

Specialist in vergunningen voor uitzonderlijk transport

Een voor leken onontwarbaar kluwen dat u best toevertrouwt aan Heavy Pilots & Permits: we zijn immers gespecialiseerd in  het aanvragen  van vergunningen voor België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië of waar dan ook, waarbij we respect voor de wet , regels en voorschriften hoog in het vaandel voeren. 

CategorieType Vergunning Max.afmetingen (cm-ton)
CAT 1 Gans België   2700 x 350 x 400 – 44 ton
Traject   2700 x 350 x 400 – 44 ton
CAT 2 Netwerk AB   3000 x 425 x 430 – 44 ton
Netwerk 90 T   3000 x 425 x 450 – 90 ton
Traject   3000 x 425 x 450 – 90 ton
CAT 3 Netwerk 120 T   3500 x 500 x 480 – 120 ton
Traject   3500 x 500 x 480 – 120 ton
CAT 4 Traject   >3500 of >500 of >480 of >120 ton