Logistics

Unloading Body press from lifter and placing on mafi trailer

Specifications

Dimensions: 750x310x300
Weight: 120 tons

Location

Port of Antwerp, quay 869

Execution

Lossen van Body press op kaai 869 door middel van de drijvende bok “Brabo”  met aansluitend lading op klaarstaande mafi trailer.